line
mayonnaise
SANDWICH TRỨNG KHUẤY PHÔ MAI
SALAD TRỨNG RAU LUỘC
VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ
TRỨNG GÓI CƠM CHIÊN
TRỨNG CUỘN THANH CUA
TRỨNG CHIÊN THỊT ĐẬU HŨ
CHÉN TRỨNG NƯỚNG
TRỨNG LUỘC Xốt Mayonnaise Aji-mayo®
mayonnaise
xốt ngon lành
Video youtube
(*) Xốt mayonnaise của Công ty Ajinomoto Việt Nam sản xuất tại Việt Nam từ năm 2005, được làm từ trứng gà tươi, dầu thực vật và các nguyên liệu khác.
icon trứng mayonnaise vị tươi ngon
mayonnaise

- HÀNG TRĂM THỰC ĐƠN với Xốt Mayonnaise Aji-mayo® -

MỰC KHOANH CHIÊN GIÒN

MỰC KHOANH CHIÊN GIÒN

1425/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 57.7g/4
Chất béo: 15.1g/4
Tinh bột và đường: 264.4g/4
CHẢ CÁ CHIÊN

CHẢ CÁ CHIÊN

1120/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 51.2g/4
Chất béo: 83.4g/4
Tinh bột và đường: 41.7g/4
SALAD BÒ

SALAD BÒ

1466/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 71.3g/4
Chất béo: 114.7g/4
Tinh bột và đường: 31g/4
NEM CỐM RÁN

NEM CỐM RÁN

1159/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 115.7g/4
Chất béo: 19.5g/4
Tinh bột và đường: 133.2g/4
MỰC TẨM BỘT CHIÊN

MỰC TẨM BỘT CHIÊN

1250/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 87.5g/4
Chất béo: 25.5g/4
Tinh bột và đường: 167.5g/4
CHẢ MỰC CHIÊN

CHẢ MỰC CHIÊN

1684/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 64.2g/4
Chất béo : 239.9g/4
Tinh bột và đường: 51.2g/4
TÉP CHIÊN BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

TÉP CHIÊN BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

1721/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 32.8g/4
Chất béo: 156.9g/4
Tinh bột và đường : 43.2g/4
CHẢ CÁ THU CHIÊN

CHẢ CÁ THU CHIÊN

1758/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 26.9g/4
Chất béo : 133.5g/4
Tinh bột và đường : 112.8g/4
CHẢ CÁ CHIÊN

CHẢ CÁ CHIÊN

1120
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 51.2g /4
Chất béo: 83.4g /4
Tinh bột và đường: 41.7g /4
NEM CỐM RÁN

NEM CỐM RÁN

1159
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 115.7g /4
Chất béo: 19.5g /4
Tinh bột và đường: 133.2g /4
CHẢ MỰC CHIÊN

CHẢ MỰC CHIÊN

1684
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 64.2g /4
Chất béo : 239.9g /4
Tinh bột và đường: 51.2g /4
CHẢ CÁ THU CHIÊN

CHẢ CÁ THU CHIÊN

1758
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 26.9g /4
Chất béo : 133.5g /4
Tinh bột và đường : 112.8g /4
GỎI TRỨNG RAU CÀNG CUA

GỎI TRỨNG RAU CÀNG CUA

518
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 36.8g /4
Chất béo: 36.8g /4
Tinh bột và đường: 8.8g /4
CHÉN TRỨNG NƯỚNG

CHÉN TRỨNG NƯỚNG

2806
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 194.6g /4
Chất béo : 216.7g /4
Tinh bột và đường: 14.6g /4
VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

1345
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 32.8g /4
Chất béo: 86.3g /4
Tinh bột và đường : 107.9g /4
SANDWICH TRỨNG KHUẤY PHÔ MAI

SANDWICH TRỨNG KHUẤY PHÔ MAI

1159
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 45.6g /4
Chất béo: 85.5g /4
Tinh bột và đường: 52.8g /4
GỎI TRỨNG RAU CÀNG CUA

GỎI TRỨNG RAU CÀNG CUA

518
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 36.8g /4
Chất béo: 36.8g /4
Tinh bột và đường: 8.8g /4
SALAD TRỨNG RAU LUỘC

SALAD TRỨNG RAU LUỘC

847
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 45.6g /4
Chất béo : 85.5g /4
Tinh bột và đường : 52.8g /4
NỘM GÀ XÉ TRỘN Xốt Mayonnaise Aji-mayo®

NỘM GÀ XÉ TRỘN Xốt Mayonnaise Aji-mayo®

1635
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 145.3g /4
Chất béo : 105.9g /4
Tinh bột và đường : 25g /4
NỘM RAU MÁ LẠC RANG

NỘM RAU MÁ LẠC RANG

907
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm : 48.4g /4
Chất béo: 42.8g /4
Tinh bột và Đường: 28g /4
GỎI RAU CÀNG CUA

GỎI RAU CÀNG CUA

549
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm : 44.1g /4
Chất béo : 53.1g /4
Tinh bột & Đường : 17.8g /4
SALAD CUA TÁO XANH

SALAD CUA TÁO XANH

854
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 25.3g /4
Chất béo : 62.1g /4
Tinh bột & Đường : 47.7g /4
BÒ NƯỚNG LÁ CÁCH XIÊN QUE

BÒ NƯỚNG LÁ CÁCH XIÊN QUE

570
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 63.5g /4
Chất béo : 32.7g /4
Tinh bột & Đường : 4.7g /4
BẮP CẢI TÍM TRỘN TÔM

BẮP CẢI TÍM TRỘN TÔM

553
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 50.2g /4
Chất béo: 20.3g /4
Tinh bột & Đường : 43.2g /4
MỰC KHOANH CHIÊN GIÒN

MỰC KHOANH CHIÊN GIÒN

1425
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 57.7g /4
Chất béo: 15.1g /4
Tinh bột và đường: 264.4g /4
GÀ ĐÈO LE NƯỚNG

GÀ ĐÈO LE NƯỚNG

2048
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 60.8g /4
Chất béo: 159.5g /4
Tinh bột và đường: 91.4g /4
VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

1345
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 32.8g /4
Chất béo: 86.3g /4
Tinh bột và đường : 107.9g /4
TRỨNG CHIÊN THỊT ĐẬU HŨ

TRỨNG CHIÊN THỊT ĐẬU HŨ

1263
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 82g /4
Chất béo: 81.8g /4
Tinh bột và đường: 49.5g /4
TRỨNG GÓI CƠM CHIÊN

TRỨNG GÓI CƠM CHIÊN

1174
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 59.8g /4
Chất béo : 77g /4
Tinh bột và đường : 59.3g /4
GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

3012
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 157.7g /4
Chất béo : 258.2g /4
Tinh bột & Đường : 16.3g /4
XÔI XÁ XÍU

XÔI XÁ XÍU

2952
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 139.3g /4
Chất béo: 91g /4
Tinh bột & Đường: 401g /4
HÀU SỮA CHIÊN TRỨNG

HÀU SỮA CHIÊN TRỨNG

888
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 25.3g /4
Chất béo: 81.5g /4
Tinh bột & Đường : 12.6g /4
MỰC TẨM BỘT CHIÊN

MỰC TẨM BỘT CHIÊN

1250
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 87.5g /4
Chất béo: 25.5g /4
Tinh bột và đường: 167.5g /4
TÉP CHIÊN BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

TÉP CHIÊN BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

1721
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 32.8g /4
Chất béo: 156.9g /4
Tinh bột và đường : 43.2g /4
CHẢ CÁ THU CHIÊN

CHẢ CÁ THU CHIÊN

1758
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 26.9g /4
Chất béo : 133.5g /4
Tinh bột và đường : 112.8g /4
CHÉN TRỨNG NƯỚNG

CHÉN TRỨNG NƯỚNG

2806
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 194.6g /4
Chất béo : 216.7g /4
Tinh bột và đường: 14.6g /4
TRỨNG LUỘC Xốt Mayonnaise Aji-mayo®

TRỨNG LUỘC Xốt Mayonnaise Aji-mayo®

1198
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 59g /4
Chất béo : 101.1g /4
Tinh bột và đường : 10.8g /4
VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

1345
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 32.8g /4
Chất béo: 86.3g /4
Tinh bột và đường : 107.9g /4
SALAD TRỨNG RAU LUỘC

SALAD TRỨNG RAU LUỘC

847
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 45.6g /4
Chất béo : 85.5g /4
Tinh bột và đường : 52.8g /4
SANDWICH TRỨNG KHUẤY PHÔ MAI

SANDWICH TRỨNG KHUẤY PHÔ MAI

1159
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 45.6g /4
Chất béo: 85.5g /4
Tinh bột và đường: 52.8g /4

- CÁC SẢN PHẨM Xốt Mayonnaise Aji-mayo® -

Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản 260G

Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản 260G

Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản là xốt gia vị đa năng phù hợp với nhiều món ăn như ...
Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản 130G

Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản 130G

Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản là xốt đa năng không thể thiếu trong căn bếp. Vị chua ...
Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Ngọt Dịu 130G

Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Ngọt Dịu 130G

Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Ngọt Dịu được phát triển dựa trên khẩu vị người Việt với sự hòa ...
Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản 1KG

Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản 1KG

Xốt Mayonnaise Aji-mayo® Vị Nguyên Bản là xốt gia vị đa năng phù hợp với nhiều món ăn, đặc ...