line
ĐẬU HŨ RAU CỦ
PIZZA RAU CỦ
CƠM TRỨNG CỐT LẾT

- HÀNG TRĂM THỰC ĐƠN với MAYONNAISE Aji-mayo® -

thucdon

HÀNG TRĂM THỰC ĐƠN
- với MAYONNAISE Aji-mayo® -

thucdon
TRỨNG CHIÊN RAU CỦ XỐT MAYONNAISE

TRỨNG CHIÊN RAU CỦ XỐT MAYONNAISE

888
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 25.3 g
Chất béo: 81.5 g
Tinh bột & Đường : 12.6 g
SALAD CHIP CHIP

SALAD CHIP CHIP

787
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 14.9 g
Chất béo : 43.5 g
Tinh bột & Đường : 85.5 g
BÁNH MÌ PHÔ MAI THỊT NGUỘI

BÁNH MÌ PHÔ MAI THỊT NGUỘI

1986
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 58.3 g
Chất béo : 112.1 g
Tinh bột & Đường : 187.8 g
BÁNH RÁN KẸP TRỨNG PHÔ MAI

BÁNH RÁN KẸP TRỨNG PHÔ MAI

1088
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 130.6 g
Chất béo: 55.5 g
Tinh bột & Đường: 100 g
PANCAKE SUSHI

PANCAKE SUSHI

2775
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 224.4 g
Chất béo: 199.6 g
Tinh bột & Đường: 100.9 g
XÚC XÍCH CHIÊN XÙ

XÚC XÍCH CHIÊN XÙ

2042
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 90.2 g
Chất béo: 132.8 g
Tinh bột & Đường : 121.6 g
KHOAI LANG TÍM KẸP THỊT CHIÊN GIÒN

KHOAI LANG TÍM KẸP THỊT CHIÊN GIÒN

2016
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 31.7 g
Chất béo: 137 g
Tinh bột & Đường: 163.1 g
KHOAI LANG TÍM TẨM BỘT CHIÊN GIÒN

KHOAI LANG TÍM TẨM BỘT CHIÊN GIÒN

1816
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 13.9g
Chất béo: 122.7 g
Tinh bột & Đường : 163.1 g
SALAD KHOAI LANG TÍM

SALAD KHOAI LANG TÍM

1340
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 17.5 g
Chất béo: 126.1 g
Tinh bột & Đường: 33.6 g
CHẢ GIÒ KHOAI LANG TÍM

CHẢ GIÒ KHOAI LANG TÍM

2077
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 42.2 g
Chất béo: 143 g
Tinh bột & Đường: 153.9 g
SALAD TÔM DÂU TÂY TÁO ĐỎ

SALAD TÔM DÂU TÂY TÁO ĐỎ

898
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 61.7 g
Chất béo: 47.3 g
Đường: 55.6 g
SALAD SÒ ĐIỆP CHIÊN GIÒN

SALAD SÒ ĐIỆP CHIÊN GIÒN

1598
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 39.6 g
Chất béo: 109.1 g
Đường: 116.7 g
BÁNH MÌ QUE XỐT THỊT CAY MAYO

BÁNH MÌ QUE XỐT THỊT CAY MAYO

832
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 47.2 g
Chất béo: 66.3 g
Tinh bột & Đường : 10.4 g
BA RỌI TẨM TRỨNG CHIÊN GIÒN

BA RỌI TẨM TRỨNG CHIÊN GIÒN

1029
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 57.3 g
Chất béo: 89.9 g
Tinh bột & Đường : 6.3 g
SALAD NẤM LINH CHI

SALAD NẤM LINH CHI

391
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 42.7 g
Chất béo: 18. g
Tinh bột & Đường : 14.4 g
SALAD RONG NHO CÁ HỒI

SALAD RONG NHO CÁ HỒI

304
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 39.2 g
Chất béo: 8.3 g
Tinh bột & Đường: 24 g
Heo viên chiên xù

Heo viên chiên xù

2255
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 125.5 g
Chất béo: 90.4 g
Tinh bột & Đường : 235.4 g
Trứng ốp la ớt chuông

Trứng ốp la ớt chuông

1097
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 6.4 g
Chất béo: 86.6 g
Tinh bột & Đường : 17 g
Salad cam tôm sú

Salad cam tôm sú

706
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 44.2 g
Chất béo: 39.3 g
Tinh bột & Đường : 43.6 g
Bánh rau củ chiên

Bánh rau củ chiên

347
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 21.7 g
Chất béo: 8.3 g
Tinh bột & Đường : 46.6 g
  • 1 (current)
  • 2 (current)
bg-footer
CUỘN
XEM TIẾP