line

- HÀNG TRĂM THỰC ĐƠN Xốt Mayonnaise Aji-mayo® -

thucdon

HÀNG TRĂM THỰC ĐƠN
- với Xốt Mayonnaise Aji-mayo® -

thucdon
CHẢ CÁ CHIÊN

CHẢ CÁ CHIÊN

1120/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 51.2 g/4
Chất béo: 83.4 g/4
Tinh bột và đường: 41.7 g/4
NEM CỐM RÁN

NEM CỐM RÁN

1159 /4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 115.7 g/4
Chất béo: 19.5 g/4
Tinh bột và đường: 133.2 g /4
CHẢ MỰC CHIÊN

CHẢ MỰC CHIÊN

1684/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 64.2 g /4
Chất béo : 239.9 g/4
Tinh bột và đường: 51.2 g /4
CHẢ CÁ THU CHIÊN

CHẢ CÁ THU CHIÊN

1758/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 26.9 g /4
Chất béo : 133.5 g /4
Tinh bột và đường : 112.8 g /4
GỎI TRỨNG RAU CÀNG CUA

GỎI TRỨNG RAU CÀNG CUA

518/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 36.8 g /4
Chất béo: 36.8 g /4
Tinh bột và đường: 8.8 g /4
CHÉN TRỨNG NƯỚNG

CHÉN TRỨNG NƯỚNG

2806/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 194.6 g/4
Chất béo : 216.7 g /4
Tinh bột và đường: 14.6 g/4
VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

1345/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 32.8 g /4
Chất béo: 86.3 g /4
Tinh bột và đường : 107.9 g /4
SANDWICH TRỨNG KHUẤY PHÔ MAI

SANDWICH TRỨNG KHUẤY PHÔ MAI

1159/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 45.6 g /4
Chất béo: 85.5 g /4
Tinh bột và đường: 52.8 g/4
GỎI TRỨNG RAU CÀNG CUA

GỎI TRỨNG RAU CÀNG CUA

518/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 36.8 g /4
Chất béo: 36.8 g /4
Tinh bột và đường: 8.8 g /4
SALAD TRỨNG RAU LUỘC

SALAD TRỨNG RAU LUỘC

847 /4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 45.6 g /4
Chất béo : 85.5 g /4
Tinh bột và đường : 52.8 g /4
NỘM GÀ XÉ TRỘN Xốt Mayonnaise Aji-mayo®

NỘM GÀ XÉ TRỘN Xốt Mayonnaise Aji-mayo®

1635/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 145.3 g /4
Chất béo : 105.9 g /4
Tinh bột và đường : 25 g /4
NỘM RAU MÁ LẠC RANG

NỘM RAU MÁ LẠC RANG

907/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm : 48.4 g /4
Chất béo: 42.8 g /4
Tinh bột và Đường: 28 g /4
GỎI RAU CÀNG CUA

GỎI RAU CÀNG CUA

549/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm : 44.1 g /4
Chất béo : 53.1 g /4
Tinh bột & Đường : 17.8 g /4
SALAD CUA TÁO XANH

SALAD CUA TÁO XANH

854/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 25.3 g /4
Chất béo : 62.1 g /4
Tinh bột & Đường : 47.7 g /4
BÒ NƯỚNG LÁ CÁCH XIÊN QUE

BÒ NƯỚNG LÁ CÁCH XIÊN QUE

570/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 63.5 g /4
Chất béo : 32.7 g /4
Tinh bột & Đường : 4.7 g /4
BẮP CẢI TÍM TRỘN TÔM

BẮP CẢI TÍM TRỘN TÔM

553/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 50.2 g /4
Chất béo: 20.3 g /4
Tinh bột & Đường : 43.2 g /4
MỰC KHOANH CHIÊN GIÒN

MỰC KHOANH CHIÊN GIÒN

1425/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 57.7 g/4
Chất béo: 15.1 g/4
Tinh bột và đường: 264.4 g/4
GÀ ĐÈO LE NƯỚNG

GÀ ĐÈO LE NƯỚNG

2048/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 60.8 g/4
Chất béo: 159.5 g/4
Tinh bột và đường: 91.4 g/4
VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

1345/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 32.8 g /4
Chất béo: 86.3 g /4
Tinh bột và đường : 107.9 g /4
TRỨNG CHIÊN THỊT ĐẬU HŨ

TRỨNG CHIÊN THỊT ĐẬU HŨ

1263/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 82 g /4
Chất béo: 81.8 g/4
Tinh bột và đường: 49.5 g /4
TRỨNG GÓI CƠM CHIÊN

TRỨNG GÓI CƠM CHIÊN

1174/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 59.8 g /4
Chất béo : 77 g /4
Tinh bột và đường : 59.3 g /4
GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

3012/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 157.7 g /4
Chất béo : 258.2 g /4
Tinh bột & Đường : 16.3 g /4
XÔI XÁ XÍU

XÔI XÁ XÍU

2952/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 139.3 g /4
Chất béo: 91 g /4
Tinh bột & Đường: 401 g /4
HÀU SỮA CHIÊN TRỨNG

HÀU SỮA CHIÊN TRỨNG

888/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 25.3 g /4
Chất béo: 81.5 g /4
Tinh bột & Đường : 12.6 g /4
MỰC TẨM BỘT CHIÊN

MỰC TẨM BỘT CHIÊN

1250 /4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 87.5 g/4
Chất béo: 25.5 g/4
Tinh bột và đường: 167.5 g/4
TÉP CHIÊN BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

TÉP CHIÊN BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

1721/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 32.8 g/4
Chất béo: 156.9 g/4
Tinh bột và đường : 43.2 g/4
CHẢ CÁ THU CHIÊN

CHẢ CÁ THU CHIÊN

1758/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 26.9 g /4
Chất béo : 133.5 g /4
Tinh bột và đường : 112.8 g /4
CHÉN TRỨNG NƯỚNG

CHÉN TRỨNG NƯỚNG

2806/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 194.6 g/4
Chất béo : 216.7 g /4
Tinh bột và đường: 14.6 g/4
TRỨNG LUỘC Xốt Mayonnaise Aji-mayo®

TRỨNG LUỘC Xốt Mayonnaise Aji-mayo®

1198/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 59 g /4
Chất béo : 101.1 g /4
Tinh bột và đường : 10.8 g /4
VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

VIÊN TRỨNG CHIÊN RAU CỦ

1345/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 32.8 g /4
Chất béo: 86.3 g /4
Tinh bột và đường : 107.9 g /4
SALAD TRỨNG RAU LUỘC

SALAD TRỨNG RAU LUỘC

847 /4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 45.6 g /4
Chất béo : 85.5 g /4
Tinh bột và đường : 52.8 g /4
SANDWICH TRỨNG KHUẤY PHÔ MAI

SANDWICH TRỨNG KHUẤY PHÔ MAI

1159/4
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn dành cho 4 người
Chất đạm: 45.6 g /4
Chất béo: 85.5 g /4
Tinh bột và đường: 52.8 g/4
bg-footer