line
ĐẬU HŨ RAU CỦ
PIZZA RAU CỦ
CƠM TRỨNG CỐT LẾT

- HÀNG TRĂM THỰC ĐƠN với MAYONNAISE Aji-mayo® -

thucdon

HÀNG TRĂM THỰC ĐƠN
- với MAYONNAISE Aji-mayo® -

thucdon
CÁ HỒI CHIÊN XỐT XOÀI

CÁ HỒI CHIÊN XỐT XOÀI

1304
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 57.4 g
Chất béo: 76.1 g
Tinh bột & Đường : 99.6 g
SALAD THỊT BÒ CHIÊN

SALAD THỊT BÒ CHIÊN

1734
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 67 g
Chất béo: 97.1 g
Tinh bột & Đường: 149.3 g
GỎI RAU MẦM TÔM MỰC

GỎI RAU MẦM TÔM MỰC

516
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 55.8g
Chất béo: 18.3g
Tinh bột & Đường: 55g
SALAD CAM ĐẬU ĐỎ

SALAD CAM ĐẬU ĐỎ

1815
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm : 95.4 g
Chất béo: 83.9 g
Tinh bột & Đường : 168 g
SALAD KHOAI LANG TÍM

SALAD KHOAI LANG TÍM

1340
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 17.5 g
Chất béo: 126.1 g
Tinh bột & Đường: 33.6 g
SALAD TÔM DÂU TÂY TÁO ĐỎ

SALAD TÔM DÂU TÂY TÁO ĐỎ

898
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 61.7 g
Chất béo: 47.3 g
Đường: 55.6 g
SALAD THANH LONG CHANH DÂY

SALAD THANH LONG CHANH DÂY

1166
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 43.3 g
Chất béo: 87.5 g
Đường: 49.8 g
SALAD SÒ ĐIỆP CHIÊN GIÒN

SALAD SÒ ĐIỆP CHIÊN GIÒN

1598
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 39.6 g
Chất béo: 109.1 g
Đường: 116.7 g
SALAD TÔM ĐẬU HŨ

SALAD TÔM ĐẬU HŨ

352
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 54.6 g
Chất béo: 7.3 g
Tinh bột & Đường : 19.1 g
ĐẬU HŨ CROQUETTE

ĐẬU HŨ CROQUETTE

1967
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 101.6 g
Chất béo: 69.4 g
Tinh bột & Đường : 232.7 g
SALAD RONG NHO XỐT CAM

SALAD RONG NHO XỐT CAM

380
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 28.5 g
Chất béo: 2.9 g
Tinh bột & Đường : 17. g
SALAD BÍ ĐỎ

SALAD BÍ ĐỎ

824
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 64 g
Chất béo: 56 g
Tinh bột & Đường : 15.9 g
SALAD ĐẬU HŨ CHIÊN

SALAD ĐẬU HŨ CHIÊN

381
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 13.8 g
Chất béo: 14.2 g
Tinh bột & Đường : 29.7 g
SALAD TÔM LẠNH

SALAD TÔM LẠNH

856
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 75.5 g
Chất béo: 57.5 g
Tinh bột & Đường : 36.5 g
TRỨNG ĐÚC HẸ

TRỨNG ĐÚC HẸ

405
CALORIES
giá trị dinh dưỡng
Chất đạm: 25.1
Chất béo: 32.2
Đường: 3.3
    bg-footer
    CUỘN
    XEM TIẾP